شماره پشتیبانی 077-33341689

مکان ها

اسکله ماهیگیری کنگان
کنگان یا آن‌طور که محلی‌ها می‌گویند کنگون در استان بوشهر، کنار آب‌های خلیج‌فارس قرار گرفته. مردم شهر گندم و جو می‌کارند و ماهیگیری می‌کنند و برخی هم در کارخانه سیمان مشغول به کارند.  
1 اقامتگاه ها0 تور ها